zpk
Wykonanie prototypów jest procesem wieloetapowym realizowanym przez wiele komórek organizacyjnych. Proces ten poprzedzają symulacje komputerowe.
Proces produkcji składa się z następujących po sobie faz obróbczych:

 • Kucie na gorąco - odkuwki pierścieni łożyskowych kute są na gorąco na automatycznych prasach firmy HATEBUR z prętów podgrzewanych indukcyjnie do temperatury około 1200 °C. Prasa wykuwa je z prędkością 1 odkuwka na sekundę a w trakcie procesu prowadzona jest ciągła rejestracja temperatury prętów.

kucie na gorąco

  • Obróbka tokarsko-frezarska - wykonywana jest na   automatach CNC. Obrabiarki zapewniają  dużą dokładność i powtarzalność wymiarową  pierścieni.

DSC 6058

Centrum obróbkowe MAZAK VARIAXIS I-500

tokarka cnc lb3000

Tokarka CNC OKUMA LB3000 EXII MYW 450

 • Obróbka cieplna detali - hartowanie na wskroś w atmosferze ochronnej oraz hartowanie indukcyjne przeprowadzane są na urządzeniach przystosowanych do pracy ciągłej z automatyczną rejestracją parametrów technologicznych i ciągłym monitoringiem procesu. Podczas hartowania uzyskuje się strukturę martenzytyczną oraz twardość w przedziale od 59 do 64 HRC.

linia hartownicza hartowanie na wskros

Linia hartownicza - hartowanie na wskroś

linia hartownicza indukcyjna

Linia hartownicza indukcyjna

 • Obróbka szlifierska na maszynach CNC - obróbka szlifierska  pierścieni odbywa się na obrabiarkach wyposażonych w serwonapędy sterowane numerycznie oraz układy zapewniające utrzymanie stałej szybkości skrawania. Na obróbce szlifierskiej uzyskiwana jest odpowiednia chropowatość, okrągłość i odchyłki falistości bieżni. Po szlifowaniu i dogładzaniu uzyskiwane są parametry chropowatości bieżni Ra poniżej 0,06 µm.

szlifierka kellenberger

Szlifierka KELLENBERGER 100

szlifierka voumard

Szlifierka VOUMARD 110

 • Produkcja koszy - kosze stalowe wykonywane są z taśmy zimnowalcowanej poprzez wykrawanie i tłoczenie na prasach jedno i wielostanowiskowych. Zabiegi wykończające to obróbka wibrościerna i tępienie ostrych krawędzi. Kosze z tworzywa sztucznego produkowane są z poliamidu PA6,6 wzmacnianego włóknem szklanym, a następnie poddawane procesowi kondycjonowania.

kosz blaszany

Kosze metalowe

kosz plastikowy

Kosze z tworzywa sztucznego

 • Wałeczki - odkuwki wałeczków stożkowych i cylindrycznych wykonywane są metoda obróbki plastycznej na zimno. Obróbka cieplna prowadzona jest w atmosferze ochronnej, na urządzeniach przystosowanych do pracy ciągłej z automatyczną rejestracją parametrów technologicznych i ciągłym monitoringiem procesu. Proces szlifowania odbywa się na specjalistycznych, zmodernizowanych szlifierkach zestawionych w linie. Wałeczki przed pakowaniem przechodzą 100% kontrolę wizyjną powierzchni oraz statystyczną kontrolę wymiarową.

waleczki

Wałeczki stożkowe

 • Montaż- montaż łożysk prowadzony jest na zautomatyzowanych liniach przy produkcji masowej oraz na krótkich liniach półautomatycznych lub ręcznie przy krótkich seriach produkcyjnych.
 • Kontrola i weryfikacja wewnętrzna gotowych łożysk obejmuje pomiary głównych wymiarów łożysk (montażowych), pomiary luzu łożysk, pomiary poziomu drgań, ocenę czystości.
 • Podczas produkcji prototypów wykonywane są kontrole obejmujące:
  • Kontrola materiałowa - ocena składu chemicznego, makro i mikrostruktury, czystości stali oraz twardości:
     • przygotowanie zgładów metalograficznych do badań materiałowych,

   1

   Przecinarka ATM BRILLANT 250            Szlifierko-polerka ATM SAPHIR 530          Prasa do inkludowania ATM OPAL

     • badania procentowego składu chemicznego stali, z której wykonywane są pierścienie oraz elementy toczne,

   spektrometr SPECTROLAB

   Spektrometr SPECTROLAB M12

     • ocena mikrostruktury materiału w stanie dostawy, mikrostruktury detali po obróbce cieplnej wraz z odwęgleniem oraz zanieczyszczeń w stali.

   mikroskopy

   Mikroskop metalograficzny AXIO VERT.A1M                                Mikroskop ZEISS STEREO DISCOVERY V 12

   Ocenie podlega siatka węglików, segregacja i dyspersja węglików, jakość martenzytu oraz głębokość odwęglenia po obróbce cieplnej. Poniżej przykładowe fotografie poprawnej i niezgodnej z wymaganiami mikrostruktury stali po obróbce cieplnej:

   Ocena siatki węglików

   siatka weglikow

   siatka węglików dopuszczalna                                                      siatka węglików niedopuszczalna

   Ocena jakości martenzytu

   martenzyt

   struktura martenzytu dopuszczalna                                                                 struktura martenzytu niedopuszczalna

    • badania twardości metali metodą Rockwell’a oraz określanie rozkładu trwałości po obróbce cieplnej  metodą Vickersa.

   twardosciomierz ROCKWELL

   Twardosciomierz ROCKWELL MODEL HRS-150L

   mikrotwardosciomierz VICKERSA

   Mikrotwardosciomierz VICKERSA FALCON 501

   • Kontrola wymiarowa – wymiary liniowe, kątowe, pomiary chropowatości, okrągłości i zarysu bieżni::
     • pomiar konturów, kształtów, falistości, chropowatości, topografii powierzchni na dowolnych powierzchniach,

    taylor hobson

    TAYLOR HOBSON – FORM TALYSURF PGI 1000S

    wynik chropowatosci loz stozk

    Wynik chropowatości bieżni głównej łożyska stożkowego

     • pomiar okrągłości, prostopadłości, współosiowości, współśrodkowości, płaskości, walcowości, równoległości, prostoliniowości pionowej i poziomej, chropowatości osi "z", bicia całkowitego, pomiar konturu, wykonania analizy harmonicznej,

    taylor hobson 565

    TAYOR HOBSON – TALYROND 565H

    wynik pom kulki

    Wynik pomiaru okrągłości kulki łozyskowej we współrzędnych biegunowych

    odchylka plask czola

    Graficzne przedstawienie odchyłki płaskości czoła

    okr kulk kartez

    Wynik pomiaru okrągłości kulki łożyskowej we współrzędnych kartezjańskich

     • pomiary współrzędnościowe, import/export plików CAD wraz z porównaniem wyników mierzonego detalu, bezdotykowe pomiary dzięki głowicy optycznej, konwersje wyników do programów typu Excel, opcje uczenia i powtarzania serii pomiarów, automatyczne tworzenie linii, okręgu i promienia, pomiary gwintów oraz ocenę błędów kształtu,

    BATY VENTURE

    Urządzenie pomiarowe BATY VENTURE PLUS

    pomiar kosz t

    Wynik pomiaru kosza łożyska kulkowego

     • pomiar konturów, kątów składowych oraz gwintów zewnętrznych,

    HOMMEL ETAMIC C8000

    HOMMEL- ETAMIC C8000

    kanalek pierscienia t

    Wynik pomiaru kanałka w pierścieniu wewnętrznym łożyska stożkowego

   • pomiar odległości, kąta, promienia, pola powierzchni, zapis pomiarów
    w formacie CSV, pomiar wysokości między dwoma punktami, automatyczne zliczanie obszaru.

  MIKROSKOP CYFROWY VHX 5000

  MIKROSKOP CYFROWY VHX-5000

  wada

  Zdjęcie wady wraz z podaniem jej długości

Wykonane prototypy łożyska muszą w 100% spełniać wymagania klienta. Z wykonanej partii prototypowej pobierana jest próbka wieloelementowa do kolejnego etapu, którym są badania, takie jak: badania trwałości, momentu tarcia i sztywności, falistości elementów tocznych, analizy sygnału drgań łożysk. Etap ten zostanie przedstawiony w kolejnym artykule.

Autorzy:
Henryk Łomża – Kierownik Centrum Badan i Rozwoju
Aleksandra Gorczyca – Inżynier Produktu i Testów