W 2022 roku nasza firma wzięła udział w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym udało się uzyskać dofinansowanie projektu poprawiającego warunki pracy. W roku 2023 zostały zrealizowane działania, które były ujęte we Wniosku, tzn. zakup mechanicznych i elektrostatycznych separatorów mgły olejowej i emulsyjnej mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy poprzez poprawę jakości powietrza w hali produkcyjnej na stanowisku szlifierz bud. 312 oraz zakup żurawika w celu zmniejszenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na stanowisku szlifierz w bud. 204.

Całkowita wartość projektu to 317 768,50 zł, a uzyskane dofinansowanie to 254 089 zł.

 dofinansowanie