Ogólne warunki zakupów

Ogólne warunki zakupów

Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część każdego zamówienia towarów składanego przez FŁT – Kraśnik S.A,

Kontrakt zagwarantowania jakości

Kontrakt zagwarantowania jakości

Umowa o zapewnieniu jakości opisuje zasadnicze wymagania w stosunku do dostawców FŁT-KRAŚNIK S.A.