FŁT-Kraśnik S.A. jest pierwszą firmą, która rozpoczęła produkcję łożysk tocznych w Polsce.

Łożyska produkuje od 1948 roku. Ciągła modernizacja parku maszynowego i doskonalenie organizacji pracy, umożliwiły znaczny wzrost wydajności i produktywności. Obecnie Fabryka może produkować ok. 16 mln szt. łożysk w trzech grupach konstrukcyjnych tj. łożyska kulkowe, stożkowe i walcowe.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie jakością (certyfikaty IATF 16949; ISO 9001), środowiskiem (certyfikat ISO 14001) oraz systematyczne podnoszenie jakości produkowanych łożysk umożliwiło pozyskanie renomowanych światowych odbiorców i zwiększenie ilości łożysk dostarczanych do pierwszego montażu (OEM and 1 Tier).

Wysoko wykwalifikowany personel umożliwia realizację innowacyjnych przedsięwzięć gwarantujących, rozwój i sukces organizacji. FŁT-Kraśnik S.A. posiada dobrze zorganizowaną sieć dystrybucyjną w kraju i za granicą, która gwarantuje pełną obsługę w zakresie dostaw łożysk, także bezpośrednio na linie produkcyjne w systemie "just in time" ze swoich składów magazynowych.

 


Inwestycje i rozwój

Od początku istnienia w Fabryce wyprodukowano ponad miliard sztuk łożysk głównie dla producentów samochodów ciężarowych, osobowych, przemysłu rolniczego, hutniczego i górniczego, silników elektrycznych, wózków widłowych, reduktorów i motoreduktorów oraz przemysłu zbrojeniowego. Produkowane łożyska testowane są we własnym laboratorium badawczym na odpowiednich stanowiskach.

Wykwalifikowany personel
umożliwia realizację innowacyjnych przedsięwzięć.
Sieć dystrybucyjną
dobrze zorganizowaną sieć dystrybucyjną w kraju i za granicą
Bezpośrednia dostawa
Dostawa bezpośrednio na linie produkcyjne w systemie "just in time"
Własne laboratorium
Produkowane łożyska testowane są w laboratorium badawczym

Wyzwaniem na przyszłość dla firmy jest ekspansja w kierunku nowych zastosowań i bardziej ścisła współpraca z klientami, co gwarantuje rozwój i sukces oraz umacnia pozycję firmy na światowym rynku.


Certyfikaty

FLT Krasnik ISO14001 certificate pl 2022t 001swiadectwo FLT Krasnik 2020 2025 001PKP C 32 2022 FLT

CSR

polit rozw2020PL 001 raport kodeks etyki 2021en 001 raport ESG 2022

Podstawowe informacje

 

Firma:

Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik Spółka Akcyjna

Siedziba:

23-204 Kraśnik, ul. Fabryczna 6

Organ Rejestrowy:

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Nr KRS:

0000051491

NIP:

PL 715 02 00 738

BDO:

00008739

Kapitał zakładowy:

81 050 000 zł (8 105 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda)

Kapitał wpłacony:

81 050 000 zł

Główne produkty:

FŁT-Kraśnik S.A. oferuje

 • łożyska:
  • kulkowe zwykłe o średnicy zewnętrznej 55÷215 mm;
  • skośne jednorzędowe o średnicy zewnętrznej 32÷210 mm
  • skośne jednorzędowe dwukierunkowe o średnicy zewnętrznej 80÷120 mm
  • skośne dwurzędowe o średnicy zewnętrznej 62÷172 mm
  • skośne dwurzędowe z dzielonym pierścieniem wewnętrznym o średnicy zewnętrznej 60 ÷225 mm
  • wahliwe o średnicy zewnętrznej 110 ÷190 mm
  • specjalne do sprzęgieł o średnicy zewnętrznej 52,7÷117 mm
  • wzdłużne jednokierunkowe o średnicy zewnętrznej 52÷200 mm
  • wzdłużne dwukierunkowe o średnicy zewnętrznej 90÷150 mm
  • wzdłużne dwukierunkowe z pierścieniem kulistym o średnicy zewnętrznej 95÷220 mm
  • walcowe jednorzędowe o średnicy zewnętrznej 30,52÷46,52 mm
  • walcowe wielorzędowe o średnicy zewnętrznej 40,25÷140 mm
  • stożkowe jednorzędowe o średnicy zewnętrznej 35÷240 mm
  • stożkowe dwurzędowe o średnicy zewnętrznej 93 mm
  • stożkowe czterorzędowe o średnicy zewnętrznej 136,525 mm
  • rolki toczne o średnicy zewnętrznej 50,5÷174,625 mm
  • kulkowe samonastawne o średnicy zewnętrznej 72÷151 mm
 • łożyska wielkogabarytowe
  • kulkowe zwykłe o średnicy zewnętrznej 260÷920 mm
  • kulkowe skośne jednorzędowe o średnicy zewnętrznej 300÷650 mm
  • kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe o średnicy zewnętrznej 280÷1180 mm
  • kulkowe specjalne o średnicy zewnętrznej 344÷1230 mm
  • kulkowe wzdłużne jednokierunkowe o średnicy zewnętrznej 270÷1120 mm
  • kulkowe wzdł. dwukierunkowe o średnicy zewn. 240÷600 mm
  • kulkowe jednokierunkowe z p. kulistym o średnicy zewnętrznej 280÷300 mm
  • walcowe jednorzędowe o średnicy zewnętrznej 215÷1770 mm
  • walcowe dwurzędowe o średnicy zewnętrznej 187÷1500 mm
  • walcowe wielorzędowe o średnicy zewnętrznej 240÷540 mm
  • walcowe wzdłużne o średnicy zewnętrznej 322÷1630 mm
  • stożkowe jednorzędowe o średnicy zewnętrznej 260÷990 mm
  • stożkowe dwurzędowe o średnicy zewnętrznej 206÷1120 mm
  • stożkowe czterorzędowe o średnicy zewnętrznej 260÷1130 mm
  • stożkowe wzdłużne o średnicy zewnętrznej 368÷710 mm
  • baryłkowe poprzeczne o średnicy zewnętrznej 280÷920 mm
  • baryłkowe wzdłużne o średnicy zewnętrznej 240÷870 mm
  • ślizgowe przegubowe o średnicy zewnętrznej 520÷650 mm

oraz

  • wyroby i półfabrykaty po kuciu i tłoczeniu;
  • wrzeciona szlifierskie;
  • aparaty do wytwarzania mgły olejowej;
  • prowadnice toczne;
  • wykonawstwo i regeneracje narzędzi i oprzyrządowania;
  • modernizację i wykonawstwo maszyn i urządzeń technologicznych do produkcji łożysk;
  • wykonawstwo części i podzespołów do maszyn.

Władze Spółki:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
79,53% akcji Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA jest w posiadaniu ZXY Luxembourg Inwestment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu; 19,68% akcji jest w posiadaniu Tri-Ring International (Poland) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, uprawnieni pracownicy posiadają pozostałe 0,79% akcji.

Klauzula informacyjna - Akcjonariusze

Rada Nadzorcza
Gao Shaobing - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mei Hansheng - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Arkadiusz Krężel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tang Yong - Członek Rady Nadzorczej
Henryk Łomża - Sekretarz Rady Nadzorczej
Sylwester Wnuk -  Członek Rady Nadzorczej


Zarząd w składzie:
Tomasz Alot - Prezes Zarządu  
Weiren Zhao - Wiceprezes Zarządu
Paweł Iracki - Członek Zarządu ds. Handlowych
Tomasz Woźniak - Członek Zarządu ds. Produkcji i Utrzymania Ruchu