Centrum Badań i Rozwoju posiada bogate zaplecze programów komputerowego wspomagania projektowania. Przy ich pomocy zespół doświadczonych inżynierów konstruktorów i technologów dokonuje symulacji wytrzymałościowych oraz tworzy dokumentację konstrukcyjno-technologiczną łożysk tocznych.

Na pierwszym etapie projektowania dokumentacji przeprowadzane są komputerowe symulacje w programach:

• Romax Nexus - obliczenia przewidywanej trwałości łożysk w warunkach zbliżonych do rzeczywistych z uwzględnieniem energooszczędnych systemów napędu

Transmission

Model przekładni z widocznymi łożyskami (na rys. na niebiesko) w programie ROMAX NEXUS

funkcja trwalosci

Funkcja trwałości łozyska w zależności od zacisku wstępnego obliczona w programie ROMAX NEXUS

naprezenie styku

Naprężenie styku wewnętrznego bierzni obliczone w programie ROMAX NEXUS

wielkosci uwzgledniane w obliczeniach romax

Wielkości uwzględniane w obliczeniach według norm przez program ROMAX NEXUS

• HyperWorks - obliczenia naprężeń i przemieszczeń przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES, ang. FEM)

model piasty samochodu

Modele piast samochodu utworzone za pomocą MES w programie HYPERWORKS

przemieszczenie w pierscieniach i lkulkach

Przemieszczenia w pierścieniach i kulkach piasty samochodu po symulacji obciążenia w programie HYPERWORKS

• Matlab - obliczenia sztywności łożysk oraz analiza drgań

sztywnosc

Sztywność łożsyka kulkowego obliczona w programie MATLAB

RMS

Wskaźnik RMS (Root Mean Square) obliczony w programie MATLAB

• MSC SIMUFACT - symulacja procesu kucia pierścieni łożyskowych

proces kucia1 proces kucia2 proces kucia3

Symulacja procesu kucia za pomocą oprogramowania MSC SIMUFACT

• SolidWorks Plastic - symulacja wtrysku koszy z tworzyw sztucznych

proces wtrysku

 

Symulacja procesu wtrysku kosza łożyska stożkowego w programie SOLIDWORKS PLASTIC

Na podstawie uzyskanych wyników symulacji komputerowych opracowywana jest dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna prototypów i produkcji oprogramowaniu SolidWorks.

rysunek kulki

Przykładowe rysunki łożyska kulkowego i stożkowego

Kolejnym etapem prac przeprowadzanych w Centrum B+R jest wykonanie prototypów oraz ich weryfikacja materiałowo-wymiarowa.

Autorzy:
Henryk Łomża – Kierownik Centrum Badan i Rozwoju
Aleksandra Gorczyca – Inżynier Produktu i Testów