Inwestycje w infrastrukturę i środki trwałe Centrum Badawczo Rozwojowe odbywają się w wydzielonych pomieszczeniach w następujących lokalizacjach na terenie FŁT-Kraśnik S.A.

  1. Centralne Laboratorium
  2. Centralna Izba Pomiarów
  3. Centrum Badań i Rozwoju
  4. Warsztat mechaniczny
  5. Warsztat badań trwałościowych