9 czerwiec 2021 r.
Informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 19 maja 2021 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, FŁT-Kraśnik S.A. zakończyła w dniu 4 czerwca 2021 r. konsultacje Karty Aktualizacji 1/2021.
W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu Karty Aktualizacji IRiESD nr 1/2021.
Projekt Karty Aktualizacji IRiESD nr 1/2021 został przedłożony Zarządowi FŁT-Kraśnik S.A. celem podjęcia uchwały o zatwierdzeniu.