Zamawiający przyjął do realizacji ofertę złożoną przez:

SERON Kołodziejczyk Sp. j.,
ul. Cop 18,
37-450 Stalowa Wola

Data wpłynięcia oferty – 18.01.2019
Cena netto oferty – 39 615,75 PLN