Dotyczy: Montażu separatora substancji ropopochodnych, wraz z osadnikiem poziomym, studnią rewizyjną i przegrodą na kanale odpływowym wód opadowych i roztopowych.