Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe wielorzędowe NNU60: NNU6072MA

Wymiary główne
d 360 mm
D 540 mm
B 325 mm
rs min 5 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 4642 kN
Static Cor 10150 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 788 kN
Masa
Masa 278 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
ras max 4 mm
rbs max 4 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe