Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe specjalne: 778-1006

Wymiary główne
d 560 mm
D 750 mm
B 85 mm
Nośność
Dynamic Cr 814 kN
Static Cor 4050 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 281 kN
Masa
Masa 123 kg
Obroty graniczne
Wymiary
D1 653 mm
C 85 mm
rs min 1,1x45° mm
r1s min 1,1x45° mm
B 85 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe