Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe specjalne: 777-883

Wymiary główne
d 155 mm
D 322 mm
B 48 mm
Nośność
Dynamic Cr 157 kN
Static Cor 606 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 56 kN
Masa
Masa 17.7 kg
Obroty graniczne
Wymiary
D1 281 mm
C 43 mm
rs min 1,1x45° mm
r1s min 1,5x45° mm
B 46 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe