Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe specjalne: T-278-1099TN

Wymiary główne
d 477.75 mm
D 785 mm
H 138 mm
Nośność
Dynamic Cr 805 kN
Static Cor 5834 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 407 kN
Masa
Masa 258 kg
Obroty graniczne
Wymiary
d1 600 mm
D1 601.5 mm
C 126 mm
rs min 2x45° mm
r1s min 2x45° mm
B 128 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe