Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NUJ: NUJ334M

Wymiary główne
d 170 mm
D 360 mm
B 72 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 810.7 kN
Static Cor 911 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 83 kN
Masa
Masa 38.7 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1760 1/s
Obroty graniczne olej 2200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
d 170 kg
d1 238 kg
B1 16 kg
B2 29.5 kg
r2s 4 kg
COM_DJCATALOG2_PRKAT_MASA_SHORT 3.25 kg
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe