Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU1092M

Wymiary główne
d 460 mm
D 680 mm
B 100 mm
rs min 6 mm
r1s min 6 mm
Nośność
Dynamic Cr 1660 kN
Static Cor 2920 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 211 kN
Masa
Masa 121 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 630 1/s
Obroty graniczne olej 750 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 488 mm
da max 509 mm
db min 520 mm
Da max 652 mm
ras max 5 mm
rbs max 5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe