Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU1056M

Wymiary główne
d 280 mm
D 420 mm
B 65 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 626 kN
Static Cor 985 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 82 kN
Masa
Masa 32 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1400 1/s
Obroty graniczne olej 1700 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 298 mm
da max 305 mm
db min 320 mm
Da max 402 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe