Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU252M

Wymiary główne
d 260 mm
D 480 mm
B 80 mm
rs min 5 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 1110 kN
Static Cor 1590 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 131 kN
Masa
Masa 69.2 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1200 1/s
Obroty graniczne olej 1500 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 282 mm
da max 318 mm
db min 323 mm
Da max 458 mm
ras max 4 mm
rbs max 4 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe