Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU334MA

Wymiary główne
d 170 mm
D 360 mm
B 72 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 737 kN
Static Cor 911 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 83 kN
Masa
Masa 39.39 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1600 1/s
Obroty graniczne olej 1900 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 188 mm
da max 210 mm
db min 223 mm
Da max 342 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe