Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU332M

Wymiary główne
d 160 mm
D 340 mm
B 68 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 677 kN
Static Cor 844 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 78 kN
Masa
Masa 30.77 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1700 1/s
Obroty graniczne olej 2000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 178 mm
da max 195 mm
db min 211 mm
Da max 322 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe