Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU2328MA

Wymiary główne
d 140 mm
D 300 mm
B 102 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 887 kN
Static Cor 1190 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 115 kN
Masa
Masa 37.2 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1800 1/s
Obroty graniczne olej 2200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 158 mm
da max 166 mm
db min 182 mm
Da max 282 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe