Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU324EM

Wymiary główne
d 120 mm
D 260 mm
B 55 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Nośność
Dynamic Cr 528 kN
Static Cor 612 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 62 kN
Masa
Masa 14.65 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2200 1/s
Obroty graniczne olej 2800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 134 mm
da max 145 mm
db min 156 mm
Da max 246 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe