Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN: NN3072KM

Wymiary główne
d 360 mm
D 540 mm
B 134 mm
rs min 3 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 1782 kN
Static Cor 3230 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 251 kN
Masa
Masa 104.3 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1200 1/s
Obroty graniczne olej 1500 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 382 mm
da max 523 mm
Da min 497 mm
Da max 518 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 4 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe