Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN...V: NNCL4964V

Wymiary główne
d 320 mm
D 440 mm
B 118 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Nośność
Dynamic Cr 1716 kN
Static Cor 3800 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 310 kN
Masa
Masa 54.7 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 600 1/s
Obroty graniczne olej 750 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 335 mm
Da max 425 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe