Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN...V: NNCL4956V

Wymiary główne
d 280 mm
D 380 mm
B 100 mm
rs min 2.1 mm
r1s min 2.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 1265 kN
Static Cor 2750 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 234 kN
Masa
Masa 32.7 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 720 1/s
Obroty graniczne olej 900 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 291 mm
Da max 369 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe