Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 548-1121M

Wymiary główne
d 279.4 mm
D 603.2 mm
T 136.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 6190 kN
Static Cor 28250 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 305.6 kN
Masa
Masa 209.4 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe