Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 548-832M

Wymiary główne
d 203.2 mm
D 419.1 mm
T 92 mm
Nośność
Dynamic Cr 3160 kN
Static Cor 11950 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 154 kN
Masa
Masa 58.5 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe