Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 547-833M

Wymiary główne
d 177.8 mm
D 368.3 mm
T 82.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 2310 kN
Static Cor 8620 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 118.6 kN
Masa
Masa 48.3 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe