Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: T-527-780FD

Wymiary główne
d 250 mm
D 385 mm
T 255 mm
Nośność
Dynamic Cr 2130 kN
Static Cor 5090 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 64.9 kN
Masa
Masa 105.5 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe