Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 528-789FD

Wymiary główne
d 609.6 mm
D 787.4 mm
T 206.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 3650 kN
Static Cor 10850 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 93.3 kN
Masa
Masa 243.3 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe