Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 518-860

Wymiary główne
d 571.5 mm
D 749.3 mm
T 80.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 1500 kN
Static Cor 3330 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 29.5 kN
Masa
Masa 84.2 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe