Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe dwurzędowe: 97852

Wymiary główne
d 260 mm
D 400 mm
C 110 mm
T 150 mm
rs min 5 mm
r1s min 1.5 mm
a 144 mm
Nośność
Dynamic Cr 1440 kN
Static Cor 2770 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 236.1 kN
Masa
Masa 49 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 630 1/s
Obroty graniczne olej 800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 282 mm
a1 min 20 mm
Da min 379 mm
ras max 4 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.35 kg
Y1 1.95 kg
Y2 2.9 kg
Y0 1.91 kg