Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe baryłkowe poprzeczne: 23252W33MB

Wymiary główne
d 260 mm
D 480 mm
D1 404.133 mm
B 174 mm
rs min 5 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 2680 kN
Static Cor 4490 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 370 kN
Masa
Masa 143.1 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 630 1/s
Obroty graniczne olej 800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 282 mm
Da max 458 mm
ras max 4 mm
rbs max 4 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.37 kg
Y1 1.7 kg
Y2 2.63 kg
Y0 1.78 kg