Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe baryłkowe poprzeczne: 230/500MBC3W33

Wymiary główne
d 500 mm
D 720 mm
D1 656.079 mm
B 167 mm
rs min 6 mm
r1s min 6 mm
Nośność
Dynamic Cr 3560 kN
Static Cor 7470 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 530 kN
Masa
Masa 224 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 380 1/s
Obroty graniczne olej 480 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 528 mm
Da max 692 mm
ras max 5 mm
rbs max 5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.22 kg
Y1 2.84 kg
Y2 4.39 kg
Y0 2.97 kg