Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 516-819

Wymiary główne
d 158.75 mm
D 205.583 mm
B 23.812 mm
C 18.258 mm
T 23.812 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
b 33 mm
Nośność
Dynamic Cr 135 kN
Static Cor 263 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 26.8 kN
Masa
Masa 1.93 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.5 1/s
Obroty graniczne olej 1.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 168 mm
db min 176 mm
a1 min 4 mm
a2 min 6 mm
Da min 190 mm
Db min 198 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.37 kg
Y 1.6 kg
Yo 0.88 kg