Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-337

Wymiary główne
d 66.675 mm
D 112.712 mm
B 30.048 mm
C 23.812 mm
T 30.162 mm
rs min 3.5 mm
r1s min 3.3 mm
b 25.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 132 kN
Static Cor 183 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 22.3 kN
Masa
Masa 1.84 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3 1/s
Obroty graniczne olej 3 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 75 mm
db min 79.5 mm
a1 min 4 mm
a2 min 6 mm
Da min 96 mm
Db min 105 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.41 kg
Y 1.46 kg
Yo 0.81 kg