Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-200

Wymiary główne
d 63.5 mm
D 95 mm
B 15.5 mm
C 11.55 mm
T 17 mm
rs min 1 mm
r1s min 1 mm
b 28.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 37.4 kN
Static Cor 54.7 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 6.7 kN
Masa
Masa 0.35 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1 1/s
Obroty graniczne olej 1 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 68 mm
db min 72 mm
a1 min 2 mm
a2 min 5 mm
Da min 83 mm
Db min 92 mm
ras max 1 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.78 kg
Y 0.77 kg
Yo 0.42 kg