Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-334

Wymiary główne
d 44.45 mm
D 95.25 mm
B 28.575 mm
C 22.225 mm
T 30.958 mm
rs min 3.6 mm
r1s min 1 mm
b 31 mm
Nośność
Dynamic Cr 98 kN
Static Cor 119 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 14.5 kN
Masa
Masa 1.13 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1 1/s
Obroty graniczne olej 1 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 52 mm
db min 69 mm
a1 min 5 mm
a2 min 6.5 mm
Da min 70 mm
Db min 92 mm
ras max 3.6 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.74 kg
Y 0.81 kg
Yo 0.45 kg