Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-257

Wymiary główne
d 15 mm
D 42 mm
B 13.5 mm
C 10 mm
T 13 mm
rs min 1 mm
r1s min 1 mm
b 9.2 mm
Nośność
Dynamic Cr 21.4 kN
Static Cor 22 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 2.7 kN
Masa
Masa 0.1 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1 1/s
Obroty graniczne olej 1 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 23 mm
db min 23.5 mm
a1 min 2.5 mm
a2 min 3.2 mm
Da min 31 mm
Db min 37 mm
ras max 1 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.51 kg
Yo 0.83 kg