Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-170B

Wymiary główne
d 15 mm
D 35 mm
B 10.75 mm
C 8.5 mm
T 11 mm
rs min 0.7 mm
r1s min 1.25 mm
b 8.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 15.3 kN
Static Cor 13.8 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 1.7 kN
Masa
Masa 0.05 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.25 1/s
Obroty graniczne olej 1.25 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 19 mm
db min 19.5 mm
a1 min 2.5 mm
a2 min 3 mm
Da min 29 mm
Db min 32 mm
ras max 0.7 mm
rbs max 1.25 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.45 kg
Y 1.33 kg
Yo 0.73 kg