Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32021X

Wymiary główne
d 105 mm
D 160 mm
B 35 mm
C 26 mm
T 35 mm
rs min 2.5 mm
r1s min 2 mm
a 34.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 196 kN
Static Cor 316 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 38.8 kN
Masa
Masa 2.44 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2DC105
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1900 1/s
Obroty graniczne olej 2800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 116 mm
db min 115 mm
a1 min 6 mm
a2 min 9 mm
Da 143 mm
Db min 154 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.44 kg
Y 1.35 kg
Yo 0.7 kg