Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32014X

Wymiary główne
d 70 mm
D 110 mm
B 25 mm
C 19 mm
T 25 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
a 23.7 mm
Nośność
Dynamic Cr 100 kN
Static Cor 145 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 17.7 kN
Masa
Masa 0.84 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T4CC070
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3200 1/s
Obroty graniczne olej 4300 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 76 mm
db min 77 mm
a1 min 5 mm
a2 min 6 mm
Da 98 mm
Db min 105 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.43 kg
Y 1.4 kg
Yo 0.8 kg