Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 33213A

Wymiary główne
d 65 mm
D 120 mm
B 41 mm
C 32 mm
T 41 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
a 29.8 mm
Nośność
Dynamic Cr 200 kN
Static Cor 286 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 34.9 kN
Masa
Masa 2.06 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3EE065
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2800 1/s
Obroty graniczne olej 3900 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 74 mm
db min 74 mm
a1 min 6 mm
a2 min 9 mm
Da 102 mm
Db min 115 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.5 kg
Yo 0.8 kg