Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32213A

Wymiary główne
d 65 mm
D 120 mm
B 31 mm
C 27 mm
T 32.75 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
a 26.8 mm
Nośność
Dynamic Cr 159 kN
Static Cor 206 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 25.1 kN
Masa
Masa 1.48 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3EC065
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3000 1/s
Obroty graniczne olej 4000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 75 mm
db min 74 mm
a1 min 4 mm
a2 min 5.5 mm
Da 105 mm
Db min 115 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.48 kg
Yo 0.81 kg