Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 31312A

Wymiary główne
d 60 mm
D 130 mm
B 31 mm
C 22 mm
T 33.5 mm
rs min 3 mm
r1s min 2.5 mm
a 39.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 138 kN
Static Cor 151 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 18.4 kN
Masa
Masa 1.83 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T7FB060
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2600 1/s
Obroty graniczne olej 3600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 72 mm
db min 72 mm
a1 min 4 mm
a2 min 11.5 mm
Da 103 mm
Db min 123 mm
ras max 3 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.83 kg
Y 0.73 kg
Yo 0.4 kg