Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32212A

Wymiary główne
d 60 mm
D 110 mm
B 28 mm
C 24 mm
T 29.75 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
a 24.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 135 kN
Static Cor 170 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 20.7 kN
Masa
Masa 1.1 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3EC060
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3400 1/s
Obroty graniczne olej 4500 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 69 mm
db min 69 mm
a1 min 4 mm
a2 min 5.5 mm
Da 95 mm
Db min 104 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.48 kg
Yo 0.81 kg