Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32211A

Wymiary główne
d 55 mm
D 100 mm
B 25 mm
C 21 mm
T 26.75 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
a 22.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 110 kN
Static Cor 138 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 16.8 kN
Masa
Masa 0.842 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3DC055
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3800 1/s
Obroty graniczne olej 5000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 63 mm
db min 64 mm
a1 min 4 mm
a2 min 5.5 mm
Da 87 mm
Db min 95 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.48 kg
Yo 0.81 kg