Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32210A

Wymiary główne
d 50 mm
D 90 mm
B 23 mm
C 19 mm
T 24.75 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
a 21.3 mm
Nośność
Dynamic Cr 85.5 kN
Static Cor 106 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 12.9 kN
Masa
Masa 0.611 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3DC050
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 4000 1/s
Obroty graniczne olej 5300 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 58 mm
db min 57 mm
a1 min 3 mm
a2 min 5.5 mm
Da 78 mm
Db min 85 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.43 kg
Yo 0.79 kg