Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 33208A

Wymiary główne
d 40 mm
D 80 mm
B 32 mm
C 25 mm
T 32 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
a 20.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 98.5 kN
Static Cor 127 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 15.5 kN
Masa
Masa 0.77 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2DE040
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 4800 1/s
Obroty graniczne olej 6300 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 47 mm
db min 47 mm
a1 min 5 mm
a2 min 7 mm
Da 67 mm
Db min 76 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.35 kg
Y 1.7 kg
Yo 0.9 kg