Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 30208A

Wymiary główne
d 40 mm
D 80 mm
B 18 mm
C 16 mm
T 19.75 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
a 16.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 64.9 kN
Static Cor 72 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 8.8 kN
Masa
Masa 0.429 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3DB040
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 4800 1/s
Obroty graniczne olej 6300 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 48 mm
db min 47 mm
a1 min 4 mm
a2 min 3.5 mm
Da 68 mm
Db min 75.5 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.37 kg
Y 1.6 kg
Yo 0.88 kg