Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 30307A

Wymiary główne
d 35 mm
D 80 mm
B 21 mm
C 18 mm
T 22.75 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
a 16.7 mm
Nośność
Dynamic Cr 76.5 kN
Static Cor 79 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 9.6 kN
Masa
Masa 0.521 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2FB035
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 5000 1/s
Obroty graniczne olej 6700 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 43 mm
db min 44 mm
a1 min 5 mm
a2 min 4.5 mm
Da 68 mm
Db min 74 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.31 kg
Y 1.9 kg
Yo 1.05 kg